De entertainmentmarkt in 2009 gekrompen

Onlangs publiceerde het NVPI de jaarcijfers 2009.
De entertainmentmarkt in 2009 gekrompen. Hoe reeel is deze kop, is de entertainmentmarkt niet veel meer, en staat het NVPI maar voor een klein gedeelte van de hele entertainment koek en dan ook nog eens voor de oude sector.
Verder is de omzet van Amazone.com $ 25.000.000.000,00 daar zit zeker een deel nl bij hoe groot is dat? En Amazon.com is nog maar een online store.
Dat er actie ondernomen moet worden dat horen we al jaren en terecht. Maar waarom niet beginnen bij alle leden van het NVPI en Buma Stemra en de Sena, uitgevers en alle andere rechthebbenden. Worlwide één blok, dat is goedkoper en efficiënter.
De problemen zijn voor iedereen dezelfde – geen erkenning van de met name digitale rechten – van rechthebbenden. De huidige situatie leidt tot niets heeft de afgelopen 15 jaar miljarden gekost en we gaan er iedere dag verder op achteruit. Jaren lopen klagen en in tussen maken de alternatieven als iTunes en Youtube maken de dienst uit hebben we in de gaten wat zij willen?

De entertainmentmarkt in 2009
Cijfers afkomstig van GfK Retail and Technology Benelux en NVPI. De tabel geeft de consumentenbestedingen
(inclusief btw) aan aanschaf van de genoemde entertainmentproducten weer. Directe of indirecte bestedingen aan
het huren, lenen, kopiëren, luisteren, bekijken of op een andere manier consumeren van entertainmentproducten
worden hier niet gerapporteerd.

2009: ENTERTAINMENTMARKT GEKROMPEN

Hilversum, 11 februari 2010 – Nederlandse consumenten besteedden in 2009 en totaalbedrag van 884 miljoen euro aan de aanschaf van muziek, films, televisieseries en games. Dat is ruim 7% minder dan in 2008. De daling wordt vooral veroorzaakt doordat er minder bioscoopfilms op dvd worden gekocht. Deze markt heeft flink te lijden onder het illegale aanbod op internet dat – zoals het overheidsrapport ‘ups and downs’ al aannemelijk achtte – leidt tot omzetverlies voor de filmsector. NVPI roept de overheid op om te stoppen met praten en actie te ondernemen.

Videomarkt
Het aantal verkochte dvd’s daalde met 11%. Die daling wordt vooral veroorzaakt doordat er minder bioscoopfilms op dvd werden verkocht. Dat segment daalde de afgelopen vijf jaar met bijna een kwart in omzet. Dat is uitermate zorgelijk. Films zijn namelijk voor bijna de helft van het terugverdienen afhankelijk van de exploitatie op dvd en Blu-ray. De verkopen van deze laatste productgroep stegen overigens wel, maar hebben de daling van de totale markt niet kunnen stoppen.

Audiomarkt
De audiomarkt deed het in 2009 met een daling van 4,6% in omzet en 0,2% in aantallen relatief goed. Een kwart van de verkopen bestaat uit digitale content. Bij die digitale verkopen gaat het echter vooral om losse tracks, waardoor het omzetaandeel met 5,7% veel lager ligt. De albummarkt wordt dan ook volledig gedomineerd door het fysieke product: albums op cd zijn verantwoordelijk voor ruim 80% van de muziekomzet. In totale aantallen blijft de muziekconsumptie dan ook min of meer gelijk, maar het is duidelijk dat digitaal de omzet niet compenseert.

Gamesmarkt
De gamesmarkt heeft de afgelopen jaren een onstuimige groei laten zien en lijkt met een daling in 2009 op weg te zijn naar stabilisatie. Dat komt doordat de ‘nieuwe generatie’ consoles inmiddels het stadium van massaconsumptie hebben bereikt. Dat vertaalde zich onmiddellijk in prijsverlagingen van zowel consoles als games voor de consoles. De consument heeft daar zijn voordeel mee kunnen doen. Tegelijkertijd moet opgemerkt worden dat er in 2009 minder grote titels op de markt zijn gekomen dan in 2008. Dit heeft ook bijgedragen aan de slechtere resultaten.

De Toekomst
NVPI is het met de overheid eens dat er mogelijkheden bestaan voor verdien-modellen voor de entertainmentsector in de digitale wereld. Om die modellen daadwerkelijk te kunnen laten werken, is het echter van belang dat de overheid het probleem dat filesharing veroorzaakt erkent en zich ervoor inspant dit te helpen bestrijden. Waar het gaat om het legale aanbod dient de overheid barrières weg te nemen die de ontwikkeling van een gezonde markt in de weg staat en dialogen tot stand te brengen waar vorderingen te traag gaan. ‘Dat kan wat ons betreft niet snel genoeg’, zegt Paul Solleveld, directeur NVPI. ‘We zien de hele creatieve industrie worstelen met de kwestie. De boekenuitgevers zijn nu ook aan de beurt met de komst van de e-books die net zoals muziek en film grootschalig gepirateerd worden. Wat ons betreft is er nu lang genoeg gepraat en moet er actie worden ondernomen’ .

Bron: NVPI.nl

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: